Follow us:

Tag: umat

Darussalam.id - Imam al-Tabari ketika menafsirkan kalimat Akhadza al-Alwah dalam surah al-A'raf ayat 150 mengutip perkataan Qatadah ...

Copyright 2021, All Rights Reserved