Follow us:

SIAP MENGHADAPI KEMATIAN

MANAJEMEN DANA KEMATIAN

Yayasan Darussalam Kota Wisata

 

#siapmenghadapikematian

 

“Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya”. (QS Ali Imran : 145). Setiap hamba Allah akan meninggal dengan sepengetahuan dan atas izin Nya, tidak ada yang mampu menentukan kapan dan cara kematiannya sendiri. Sebab merupakan sebuah ketetapan yang hanya diketahui oleh Allah sebagai pencipta nya.

 

kematian merupakan sesuatu pasti namun hanya Alloh yang mengetahui kapan waktunya. kita harus siap untuk menghadapinya baik dari segi amal perbuatan yang akan kita bawa ke alam akhirat. maupun dari segi pengurusan jenazah yang ternyata membutuhkan biaya dan tatacara pengurusan yang sesuai Syari’at.

 

Yayasan Darussalam Kota Wisata bekerja sama dengan

Asuransi Syariah Keluarga Indonesia (ASYKI Microtakaful)

Asuransi Syariah Keluarga Indonesia untuk mengelola dana pngurusan jenazah apabila suatu musibah terjadi. Konsep Dasar Asuransi Syariah adalah “tolong-menolonglah kamu sekalian dalam Kebaikan dan Taqwa”

 

Prinsip ini menjadikan peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling tolong dan bantu. dimana apabila ada kejadian anggota yang meninggal dunia, dia berhak mendapatkan tanggungan biaya pengurusan jenazah dari mulah menjemput jenazah dari TKP, Memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengantar hingga menguburkan secara syar’i.

 

dana pengurusan jenazah diambil dari iuran individu/keluarga setahun sekali. setiap orang yang terdaftar sebagai anggota berhak mendapat pelayanan pengurusan jenazah dengan biaya yang ditanggung sepenuhnya oleh Yayasan Darussalam Kota Wisata.

 

Wassalam.

Kadiv Pelayanan Ummah Yayasan Darussalam Kota Wisata

Leave Your Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright 2023, All Rights Reserved