Follow us:

Tag: imam

Suatu Imam Syafi'i diajak masuk ke dalam kamar Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid untuk meminta izin kepadanya, sedangkan ketika itu beliau bersama Siraj di pembantu. Lalu Siraj mendudukan beliau di hadapan Abdus Shamad, pendidik putra-putri Harun Ar-Ra...

Copyright 2021, All Rights Reserved